Pistagenötter med grön kärna

Upptäck våra gröna pistagenötter. Våra produkter är noggrant utvalda och graderade i 7 typer av Green Kernel pistagenötter.

Iranska gröna pistagenötter

Iranska gröna pistagenötter erhålls genom skörd av omogna pistagenötter, när kärnan ännu inte är gulnad. De gröna fröna soltorkas sedan och skalas. Fröna doppas sedan i kokande vatten och de yttre lagren tas bort. Kärnorna kan sedan sorteras efter deras grönhet, med en premie som betalas för de mest intensivt gröna nyanserna.

Det finns ett antal gröna nyanser som anses av kommersiella köpare av gröna pistagenötter. Dessa kallas Klass ”S”, Klass ”A”, Klass ”B”, Klass ”C”, Klass ”D”, Split Green och Split Light Green, i fallande intensitetsordning.

Denna gröna pistage används för konfektyrändamål på grund av dess rika färg- och smakprofil. Den har ett högre värde än den vanliga pistaschnöten på grund av den kostsamma processen att skörda och producera dem. Priset skalar med grönhetens intensitet. Iranska pistagenötter med grön kärna anses allmänt som en lyxig matvara och används i ett brett sortiment av rätter, inklusive bakverk, choklad, glass, korv och mer.

Green Kernel BV är expert på området för gröna pistagenötter. Med årtionden av erfarenhet, enorma lager och produkter av högsta kvalitet levererar och ger vi råd till olika parter.

Green Kernel grader

Klass S

Klass A

Klass B

Klass C

Klass D

Klass F

Klass H