Kvalitetskontroll pistagenötter

Vi gör vårt bästa för att säkerställa att våra konsumenter får en produkt som är av överlägsen kvalitet och som konsekvent klarar alla frågor om livsmedelssäkerhet och service. Vi håller en betydligt högre standard än alla kända konkurrenter och är stolta över att producera hälsosamma produkter för friska kunder. Vi strävar varje dag efter att göra vår verksamhet bättre. Specifikt har vi utfört många analytiska tester.

Analytiska tester

Fysisk analys

Vid varje steg i produktionen utförs fysiska tester enligt vår kvalitetsplan. Detta möter alltid våra kunders förväntningar och höga krav.

Kemisk analys

Alla kemiska tester som är nödvändiga för pistageprodukter, såsom bestämning av peroxid- och FFA-nivåer, utförs i vårt laboratorium.

Toxisk analys

Aflatoxinanalysen genomförs med den senaste tekniken.

Mikrobiologisk analys

Green Kernel är väl utrustad för att utföra alla nödvändiga mikrobiologiska tester. Alla Green Kernel-produkter genomgår den mikrobiologiska analysen innan den slutliga leveransen.

Råvaruhantering

Alla godkända råvaror är märkta med spårningsnummer, och dessa material är märkta för att säkerställa maximal spårbarhet för våra produkter och lagras även i det område som är avsett för var och en av dem.

Förvaringsområdeshantering

Våra råvaror, halvprodukter och färdiga varor lagras för inspektion och alla lagras i olika områden som är avsedda för dem för att förhindra korskontaminering.

Kvalitetsledningssystem